RUB
 xe dọn rác tại Arzamas từ Cửa hàng trực tuyến KOMMASh, AO | Mua  Xe dọn rác Arzamas (Nga) không đắt | KOMMASh, AO : Allbiz
Premium Gold
Reviews: 37
KOMMASh, AO
+7 (831) 417-93-90

 Xe dọn rác

Phía sau xe tải chở rác bốc. Mô hình: KO-440V1
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe tải rác phía sau tải KO-440V1  cho bộ sưu tập cơ giới chất thải rắn từ kim loại và nhựa container loại châu Âu lên đến 1,1 m 3 , nén chặt, vận chuyển, và những nơi dỡ cơ giới hóa để xử lý. Thiết bị đặc biệt bao gồm các bộ phận cơ bản: cơ thể, ở phía sau, tấm phun, con lật đật, hệ thống thủy lực...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: KO-440-8G
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên KO-440-8G đến khung gầm tự nhiên để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở KAMAZ-65.115-32 loại nhiên liệu Methane (CNG) khả năng cơ thể, m 3 18 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 10025 tỷ lệ nén...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: TO-440-7
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên CO-440-7 được thiết kế để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở KAMAZ-43.253 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 16 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 5875 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: KO-440-4K1
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên KO-440-4K1 để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở KAMAZ-43.253 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 11 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 6875 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng thao túng...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: KO-440-4M
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên KO-440-4M để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở MAZ-4380R2 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 11 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 5300 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng thao túng...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: KO-440-4D
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên KO-440-4D để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở ZIL-432 932 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 11 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 4380 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng thao túng...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: KO-440-2N
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên  CO-440-2N để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở GAZ-C41R13, GAZ-C41R11 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 9 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 30-40 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: TO-440-2
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên  CO-440-2 được thiết kế để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở GAZ-3309 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 8 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 3155 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng thao...
Nhóm:  Xe dọn rác
Thùng chứa rác. Mô hình: KO-440A1
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
thùng chứa rác KO-440A1 được thiết kế cho nội dung của lắp ráp các hệ thống và việc loại bỏ các hộ gia đình cồng kềnh và chất thải xây dựng, cũng như để vận chuyển và bãi xếp dỡ của nhiều hàng số lượng lớn và dự án. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở KAMAZ-43.253 loại nhiên liệu dầu...
Nhóm:  Xe dọn rác
Thùng chứa rác. Mô hình: TO-440AD
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
thùng chứa rác  KO-440AD thiết kế cho nội dung của lắp ráp các hệ thống và việc loại bỏ các hộ gia đình cồng kềnh và chất thải xây dựng, cũng như để vận chuyển và bãi xếp dỡ của nhiều hàng số lượng lớn và dự án. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở ZIL-432 932 loại nhiên liệu dầu diesel khả...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: TO-440-8
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên CO-440-8 được thiết kế để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở MAZ-5340V2, MAZ-5337X2 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 18 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 7375 tỷ lệ nén...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: KO-440-5U
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên KO-440-5U để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở Ural-4320 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 22 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 7500 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng thao túng...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: TO-440-6
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên CO-440-6  được thiết kế để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật: khung gầm cơ sở KAMAZ-65.115 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 22 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 10540 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng lượng...
Nhóm:  Xe dọn rác
Phía sau xe tải chở rác bốc. Mô hình: KO-440V
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe tải rác KO-440B 19m 3  mới nâng cấp cơ thể mở rộng đến các xe chở rác phía sau nạp. Nhiều dung lượng * kiến trúc thượng tầng phổ có thể được gắn trên một khung gầm 2-D và 3-Hosni.Tăng khối lượng cơ thể là 3 m 3 không xấu đi thiết kế.   mục đích: Đối với thu cơ giới hóa các thùng chứa rác thải...
Nhóm:  Xe dọn rác
Xe tải rác với phụ tải. Mô hình: TO-440-5
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá:
110 RUB
Wholesale:
 • 100 RUB/c  - từ 2 c
xe chở rác có tải trọng bên CO-440-5 được thiết kế để tải cơ giới hóa, niêm phong, vận chuyển và dỡ chất thải rắn. Thông số kỹ thuật:   khung gầm cơ sở KAMAZ-65.115 loại nhiên liệu dầu diesel khả năng cơ thể, m 3 22 Trọng lượng của thức ăn thừa, kg 9700 tỷ lệ nén rác 1,5-4 Trọng...
Nhóm:  Xe dọn rác
LiveInternet

Mô tả

Giá sốt trên  Xe dọn rác tại Arzamas (Nga) từ công ty KOMMASh, AO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.